PRO CVIČITELE :     

 
 
                            Dodatek ke stanovam klubu jogy.docx (17,2 kB)
                 Zápis VH z 17.2.2024.docx (15 kB)
                 Zápis z VH 1.9.2023.docx (17 kB)
                 Zápis VH 5.9.2022.doc (31 kB)

         ______________________________________________________   

           Delegáti na VH ČSJ která se bude konat 15.6.2024.docx (11,6 kB)

           Zpráva o činnnosti za rok 2023.doc (28,5 kB)

           Plán činnsti narok 2024.pdf (185 kB)

___________________________________________________________

 

JÓGA VE SLUŽBÁCH ZDRAVÍ

   Podle odhadu zkušených lékařů je třeba léky nebo jinými léčebnými prostředky léčit 20 - 30% lidí. Ostatní nemocní by se mohli léčit přirozeným způsobem 

-  změnou špatné životosprávy

-  zvýšením pohybové aktivity

-  upravením výživy

-  otužováním

-  fytoterapií

-  změnou postojů k životu a ke svému okolí.

   Při studiu jógy brzo zjistíme, že odpovídá požadavkům moderní medicíny, ovlivňuje komplexně celého člověka, snaží se o získání rovnováhy v narušeném organismu. K dosažení tohoto cíle nabízí jóga možnost výběru jednoduchých i když velmi účinných praktik, které zvládne každý bez ohledu na věk.

   Uvedeme-li organismus do rovnováhy, ovlivníme tím kladně jeho nepříznivý stav. Jedním z projevu moderního života je využití jógy k regeneračním, rehabilitačním a léčebným účelům. K tomu je nutná spolupráce učitele jógy s lékařem, jak je tomu např. v Indii. Při praktikování jógy je třeba počítat s dvěma účinky :

-  nespecifický účinek - prevence, posílení imunity, snížení reakcí na podněty, přeladění systému vegetativního nervstva

-  specifický účinek     - působí cíleně na zjevnou poruchu v těle i v mysli

   Obecně platí zásada, že jógová cvičení jsou vhodná až po odeznění akutních stavů nemocí. Jógou se snažíme vyrovnat člověka v rovině emoční, intelektuální a fyzické a odstraňovat příčiny poruch. Člověk tím, že cvičí, aktivně posiluje vůli pro ovlivnění svého zdraví, podílí se na regeneračním a léčebném procesu.

   OBECNÉ ÚČINKY     

Podle účinku rozlišujeme cvičení aktivační a relaxační.

   Drážděním jednoho orgánu dochází k tlumení orgánu druhého (např. astma - zvracení tlumí dráždivost dýchacích cest, nebo masáž nosních sliznic hadičkou  snižuje náchylnost k migrénám). Působení jógových praktik : dýchací systém, autonomní systém, vnitřní orgány - drážděním dochází k reflexním změnám. Význam prokrvení - krátkodobé překrvení nebo nedokrvení významně ovlivňuje funkčnost orgánů.

   VNÍMÁNÍ - dle jógy má každá činnost tři aspekty :

-  co skutečně děláme

-  co přitom pociťujeme

-  jak se přitom měníme

Vnímání vnější : cvičení na soustředění pocitů z prstů, čela, nosu, dechu.

Vnímání vnitřní : vnitřních orgánů přes břišní cvičení (nauli, udijana, agnisara dhauti).

BOLEST A JÓGA : objevené endorfiny vyvolané cvičením tlumí bolest a vyvolávají příjemný stav. Může se však vyvolat i opačný stav při spěchu. Při cvičení se omezuje vnímání vnějších pocitů z okolí na úkor vnímání zevnitř. Příjemné pocity vytvářejí motivaci a jsou odměnou za úsilí a vynaložený čas.

 

JÓGOVÉ TECHNIKY jsou založeny na soustavném dráždění reflexních zón a sliznic, a tím se dosahuje vyšší stability regulačních pochodů. Drážděním jednoho systému dojde k utlumení druhého systému.

   Shrneme-li tyto poznatky, můžeme konstatovat, že jóga je vědecký systém odpovídající moderním požadavkům medicíny.

Chce to jen jedno - překonat svou lenost a začít cvičit. Začít může každý a kdykoliv.