O nás :

   Klub Jógy Ostrava (KJO) je jedním z oddílů (ČSJ)

Českého svazu jógy , který je součástí  (ČUS)

ČESKÁ UNIE SPORTU

Řídí se schválenými stanovami klubu.

 

 

Náplní Klubu Jógy Ostrava je zajišťovat cvičení a pořádat akce propagující

tradiční formu jógy - komplexní nauky o těle a mysli -

s důrazem na její pozitivní vliv na zdraví člověka.

 

Mottem Klubu Jógy Ostrava je poznání, že JÓGA JE PRO KAŽDÉHO !!! 

Tedy bez ohledu na zdravotní potíže či věk či jiné, může každý člověk nalézt

a hlavně udělat něco pro zlepšení svého zdraví a vitality.

 

               Funkce Klubu Jógy Ostrava zastávají :

 

               manažer :                     Herbert  KONEČNÝ                   jogaostrava@seznam.cz

               jednatel  :                     Jindřich  KUČA                           jinek.kuca@seznam.cz

               hospodář :                     Klára    JANOŠTÍKOVÁ                Klara.Janostikova@seznam.cz   

               administrace webu :        Ivo       HOCHMAJER               ivo.hochmajer@seznam.cz

 

 

 

 

jogaostrava@seznam.cz