Dějiny KLUBU JÓGY OSTRAVA.

1972        -  vznik oddílu jógy v Ostravě – 11.1.1972

1973        -  volba prvního oficiálního výboru oddílu jógy

1974        oficiální uznání orgány ÚV ČSTV a zařazení do odboru ZRTV

1975        -  pozastavení činnosti oddílu – rozpuštění výboru oddílu jógy

1976        ÚV ČSTV povolila činnost oddílu jógy, ale jen v rámci ZRTV

                     vedoucím oddílu se stává pan Rudolf Macharáček.

1979        -  udělen oddílu ZRTV TJ NHKG (jehož součástí byl i oddíl jógy)

                      čestný titul Vzorný oddíl II.stupně – listopad 1979

1982       -  pan Macharáček byl oceněn vyznamenáním ČSTV za 10-letou

                     činnost v oddílu jógy – 22.10.1982

1988       -  čestné uznání výboru TJ NHKG za mimořádné výsledky

                     v propagaci jógových cvičení v rámci Severomoravského kraje

1989       -  osamostatnění oddílu jógy pod záštitou TJ NHKG, zvolen nový

                    výbor, pan R. Macharáček se stal oblastním vedoucím Unie jógy.

1992       -  nové personální obsazení výboru oddílu jógy

2002       -  založení Klubu jógy Ostrava – 22.6.2002 – jako občanské sdružení

                    začleněné do OTU (Ostravské tělovýchovné unie) kvůli členství v

                    ČSTV a v Českém svazu jógy. Cvičitelé jsou organizováni u

                    TJ Ostrava. Toto začlenění trvá dodnes.

 

Vznik Klubu – tehdy ještě oddílu jógy v Ostravě podnítila přednáška pana Vojkůvky z Brna o hathajóze 11.1.1972  na popud závodního lékaře TJ NHKG pana Maška. Přednáška tehdy měla nečekaný ohlas a už tehdy několik nadšenců  ustanovili výbor (předseda pan Křístek, místopředsedkyně paní H. Radová, vedoucí instruktor pan P. Pařík), který rozhodl o založení nového oddílu pod hlavičkou TJ NHKG Ostrava. Tato tělovýchovná jednota se tak stala po formální stránce zastřešující organizací, umožňující v rámci svých tělovýchovných aktivit volné sdružování za účelem cvičení jógy. Začátečnický kurz (asi 40 lidí) vedl pan Vojkůvka ústně a pan Pařík podle jeho pokynů předcvičoval. Zájemci se scházeli jednou týdně v areálu NHKG ve společenské  místnosti válcovny trub, závodu 15. Vzniklý oddíl jógy však vzbudil značnou nedůvěru vedoucích činitelů a představitelů TJ NHKG. Projevilo se to především omezením finančních prostředků – dotací ze strany TJ. Z tohoto důvodu musela být přímá spolupráce s brněnskými lektory přerušena. Byl vyškolen cvičitel z vlastních řad – pan Rudolf Macharáček. Existence oddílu jógy byla definitivně vzata příslušnými orgány na vědomí v roce 1974, když byl oddíl jógy usnesením ČSTV převeden do odboru ZRTV. V roce 1975 došlo k názorovým neshodám mezi předsedou oddílu jógy a předsedkyní ZRTV. Výbor oddílu jógy byl rozpuštěn a činnost oddílu pozastavena. Hrozil i definitivní zákaz činnosti. ÚV ČSTV nakonec činnost oddílu povolilo, ale jen v rámci ZRTV bez vlastního výboru, čímž utrpěla především formální nezávislost a samospráva. Vedoucím oddílu, který musel být členem ZRTV, se pak na dlouhou dobu stal pan Rudolf Macharáček. Byl to on kdo založil tradici víkendových jógových soustředění v horském prostředí Moravskoslezských Beskyd, doplňovaných  přednáškami o úpravě životosprávy, vegetariánské potravě, očistných kůrách atd.

Po změně režimu v roce 1989 se oddíl osamostatnil od závislosti na  ZRTV, ale zůstal pod záštitou TJ NHKG. Byl zvolen nový výbor oddílu. Předsedou se stal pan R. Kadrnka, místopředsedou pan Z.Pešl a vedoucím cvičitelem pan Herbert Konečný. Pan Rudolf  Macharáček se stal oblastním vedoucím Unie jógy. V roce 1992 došlo ve výboru oddílu jógy ke změně v personálním obsazení předsedou se stal pan Herbert Konečný, jednatelem pan Jindřich Kuča a ekonomem paní Vanda Ovečková.

 Zhruba po desíti letech potom byl z iniciativy předsedy oddílu panem Herbertem Konečným založen Klub jógy Ostrava – KJO – 22.6.2002, jako občanské sdružení. KJO je začleněn do Ostravské tělovýchovné unie – OTU – kvůli členství v ČSTV a Českém svazu jógy – ČSJ. Cvičitelé jsou organizováni u TJ Ostrava, kvůli zázemí pro pořádání veřejných akcí.