Cvičitelé a cvičení klubu jógy - 2017/2018.

 

Všechny naše cvičitele, jejich cvičení a kontakty na ně – naleznete na přiloženém souboru :
              Cvičitelé a cvičení klubu jógy 2017 - 2018.xls (73,5 kB)
 
  
Cvičitelé KJO, kteří mají své webové stránky :

DIOPANOVÁ Květa          https://ostrava-joga.webnode.cz/

KONEČNÝ Herbert           www.joga-ostrava.cz

KUČA Jindřich                  www.jogakuca.cz

MOŽIEŠIK Milan               www.milanmoziesik.com

MÜLLEROVÁ Jitka           www.jitka-joga.cz

ŠOPOVÁ Marcela            https://www.nerad.estranky.cz/clanky/hathajoga.html

 

více cvičitelů                     www.centrum-harmonie.cz

 

 

        ZVEME  VÁS   NA    CVIČENÍ  JÓGY    2018- 2019

 

 

 

Místo konání               Den                 Hodina                        Zahájení

 

 

                    

 ZŠ  Mitušova  16                       úterý                              16.00                                          11.9.2018

 Paseky

 Ostrava- Hrabůvka                    úterý                              17.45                                         11.9. 2018

 

 

 ZŠ  Zelená 42                          středa                             16 .00                                         12.9.2018

 Mor. Ostrava

(zastávka kraj. úřad )                středa                             17.45                                          12.9.2018 

 

 Informace  ke cvičení  :  cvičí se 1x týdně  ,mimo svátků a  školních prázdnin , školní rok              

                                               končí   v červnu 2018

             -  každý adept jógy si donese podložku na cvičení

                                       -  cvičí se 1,5 hod., cvičí se s hudbou a cvičeni vždy končí relaxaci

                                       -  před cvičením 2 hod.nejezte, pít můžete a musíte

                                       -  mobily vypínejte před  příchodem do tělocvičny

                                       - noví adepti  dostanou přihlášku, kterou řádně vyplní kvůli pojištění

                                       - nejsou dovoleny předčasné odchody  ze cvičení- škola se zamyká

                                       - cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, pro muže i ženy

                                            i pro ty ,kteří mají určité omezení, věk a nemoc není překážkou,

                                            od 13 let -  100 let

                                         - členský příspěvek na celý školní rok činí v Ostravě    1.100.- Kč 

                                                                                              taktéž   v Hrabůvce       1.100.- Kč

                                                  

   členský příspěvek je splatný při druhém cvičení, přímou platbou, nebo převodem    

   na účet  č. 100  279  184 / 0300, do poznámky napište  :

  celé jméno , místo a hodinu cvičení, (např. Jan Novák  , Mitušová  16. 00 hod.)                                                                                                                                                   

                                         

 

Konečný  Herbert     Klub  jógy  Ostrava           jogaostrava@seznam.cz