Cvičitelé a cvičení klubu jógy - 2017/2018.

 

Všechny naše cvičitele, jejich cvičení a kontakty na ně – naleznete na přiloženém souboru :
              Cvičitelé a cvičení klubu jógy 2017 - 2018.xls (73,5 kB)
 
  
Cvičitelé KJO, kteří mají své webové stránky :

DIOPANOVÁ Květa          https://ostrava-joga.webnode.cz/

HOCHMAJER Ivo              www.hochmajer.cz

KONEČNÝ Herbert           www.joga-ostrava.cz

KUČA Jindřich                  www.jogakuca.cz

MOŽIEŠIK Milan               www.milanmoziesik.com

MÜLLEROVÁ Jitka           www.jitka-joga.cz

ŠOPOVÁ Marcela            https://www.nerad.estranky.cz/clanky/hathajoga.html

 

více cvičitelů                     www.centrum-harmonie.cz

 

 

        ZVEME  VÁS   NA    CVIČENÍ  JÓGY    2017- 2018

 

 

 

Místo konání               Den                 Hodina                        Zahájení

 

 

                    

 ZŠ  Mitušová  16                       úterý                              16.00                                          12.9.2017

 Paseky

 Ostrava- Hrabůvka                    úterý                              17.45                                         12.9. 2017

 

 

 ZŠ  Zelená 42                          středa                             16 .00                                         13.9.2017

 Mor. Ostrava

(zastávka kraj. úřad )                středa                             17.45                                          13.9.2017 

 

 Informace  ke cvičení  :  cvičí se 1x týdně  ,mimo svátků a  školních prázdnin , školní rok              

                                         končí   v červnu 2018

             -  každý adept jógy si donese podložku na cvičení

                                       - cvičí se 1,5 hod., cvičí se s hudbou a cvičeni vždy končí relaxaci

                                       - před cvičením 2 hod.nejezte, pít můžete a musíte

                                       - mobily vypínejte  příchodem do tělocvičny

                                        -noví adepti  dostanou přihlášku ,kterou řádně vyplní k vůli pojištění

                                        -nejsou dovoleny předčasné odchody  ze cvičení- škola se zamýká

                                        -cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, pro muže i ženy

                                         i pro ty ,kteří mají určité omezení ,věk a nemoc není překážkou

                                         od 13 let -  150 let

                                         -poplatek na celý školní rok činí v Ostravě    1.100.- Kč 

                                                                                           v Hrabůvce       1.000.- Kč

                                                  

   klubovné je splatné při druhém cvičení, přímou platbou, nebo převodem    

   na účet  č. 100  279  184 / 0300, do poznámky napište  :

   celé jméno , místo a hodinu cvičení, (např. Jan Novák  , Mitušová  16. 00 hod.                                                                                                                                                   

                                         

 

Konečný  Herbert     Klub  jógy  Ostrava           jogaostrava@seznam.cz