Vítejte na stránkách Klubu jógy Ostrava

 

Téměř každý má svého koníčka nebo hobby
a velmi dobře ví, jak je důležité a příjemné se
podělit o své trable či úspěchy s lidmi,kteří
stejně smýšlejí, nebo mají podobné zájmové činnosti.
Náš klub učitelů jógy sdružuje lidi se stejným zájmem
všech věkových kategorií.
Doufáme, že na cvičeních jógy, které pořádáme celý školní rok
naleznete příjemné prostředí ve školních tělocvičnách
nebo aulách a po absolvování cvičení se budete  
cítit uvolněně a pohodlně.
Pořádáme rovněž týdenní pobyty buď na horách,
nebo v lázních, kde budete mít možnost si jógu
zkusit dvakrát denně po celou dobu pobytu.
Nabídky naleznete v sekci :
Akce s jógou v roce 2018, 2019.
Svých cvičenců si velmi vážíme a největším vyznamenáním
pro nás je, když se k nám každý školní rok rádi vracejí.
Navštivte nás a sami budete moci naši činnost posoudit.

 

 

           P O Z V Á N K A

 

Zveme Vás na členskou schůzi Klubu jógy Ostrava, která se bude konat   

 

v pátek 14. září 2018

v 16:00 hod.

 

Místo: Učebna Ostravské univerzity, Varenská ulice.

 

Program:

1.   Zahájení, schválení programu schůze Kuča

      2. Volba mandátové a návrhové komise

      3. Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Kuča

     a) zpracování osobních údajů

     b) jednotné přihlášky do KJO pro všechny oddíly 

     c) sepisování smlouvy o pronájmu tělocvičny

     d) výše členských příspěvků.

      4. Vypisování daňových dokladů, Janoštíková

      5. Evidence cvičenců, Kuča

          a) členská základna, hodnocení zpracování seznamů cvičenců.

      6. Předání odměn jubilantům: Eva Staňková, Ladislav Otipka

      7. Schválení odměn výboru

 8. Den s jógou v Ostravě, 10. 11. 2018

      9. Organizační záležitosti

a) Seminář na Morávce, 12. - 14. 10. 18. Konečný                          

    10. Diskuse, různé

11. Usnesení,

12. Závěr, Konečný

 

    

     Účast všech cvičitelů nutná!

 

Neúčast omluvte na tel.: H. Konečný: 59 674 7034, 737 624 916

 

Za výbor klubu Jindřich Kuča

V Ostravě, 21.8.2018

Novinky

Vítejte na našem novém webu Klubu jógy Ostrava.

09.01.2013 23:15
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete veškeré informace o činnosti Klubu...